homeStrona główna
bl

Podstawowe dane
Organizacja LWIF
Elektroniczna skrzynka podawcza
Finanse LWIF
Opłaty
Zarządzenia LWIF
Decyzje GIF
Decyzje LWIF
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Komunikaty
Informacje
Dostęp do informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Kontrole
Redakcja
Linki
Mapa serwisu
Bezpieczne lubuskie
Dyżury aptek
Newsletter
Zezwolenia wytyczne
Weterynaria

STRONA GŁÓWNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wizyt:
952534

 Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian
  
23-06-2006 09:00
REJESTRY

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gorzowie Wlkp. prowadzone są:

Rejestry

 •  zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
 •  zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych
 •  udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych
 •  udzielonych zgód na prowadzenie aptek zakładowych

|podstawa prawna: art. 107 ust.1 Prawa farmaceutycznego|

 •  aptek ogólnodostępnych
 •  hurtowni farmaceutycznych
 •  aptek szpitalnych
 •  punktów aptecznych

|podstawa prawna: art. 109 pkt. 10 i 11 Prawa farmaceutycznego|

 •  zwolnień aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

|podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.10.2002r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki / Dz.U. Nr 187. poz. 1565/

Rejestr elektroniczny prowadzony na platformie Ezdrowie P2

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx?WIFApteki=21%3B3&frame=frameApteka

 


  apteki_internetowe_13_06_16.pdf

 apteki_ogolnodostepne_15_03_2017.doc

 apteki_szpitalne_27_02_2017.doc

 huerownie_farmaceutyczne_29_12_2014.doc      rejestr

 Punkty_apteczne_13_01_2017.doc 
  czytany: 35009

22-06-2006 00:00
EWIDENCJE
Ewidencje
 •   książek ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

|podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych Dz. U. Br 187, poz.1566|

 •  książek kontroli środków odurzającychi substancji psychotropowych- dot. aptek ogólnodostępnych i zakładowych

|podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowych warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje Dz. U. Nr 37. poz. 323|

 •   książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych -dot. hurtowni farmaceutycznych

|podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I -R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia Dz. U. Nr 36. poz.317|

 •  książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych -dot. z.o.z niemających apteki zakładowej, zakładu leczniczego dla zwierząt, lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii prowadzących praktykę lekarską a także podmiotów, których działalność wymaga posiadania i stosowania tych preparatów

| podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie preparatów
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Dz. U. Nr 37. poz. 324|

 •  książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych -dot. przedsiębiorców (wytwórców) , szkół wyższych, jednostek badawczorozwojowych i innych placówek naukowych

|podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowego trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, p[przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności polegającej na ich stosowaniu w celu prowadzenia badań naukowych Dz. U. Nr 36. poz. 315|

 •  książek kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających oraz substancji psychotropowych dot. podmiotów posiadających zezwolenia na przywóz lub wywóz za granicę

|podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokument ow uprawniających do ich przywozu z zagranicy i wywozu za granicę na własne potrzeby lecznicze Dz. U. Nr 36. poz. 316|

Opracował: G.Mazur
Zatwierdził: J.Krukowska
Wprowadził: I.Korneluk 
  czytany: 34476

Drukuj   

  

Farmacja Gorzów

tworzenie stron internetowych