homeStrona główna
bl

Podstawowe dane
Organizacja LWIF
Elektroniczna skrzynka podawcza
Finanse LWIF
Opłaty
Zarządzenia LWIF
Decyzje GIF
Decyzje LWIF
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Komunikaty
Informacje
Dostęp do informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Kontrole
Redakcja
Linki
Mapa serwisu
Bezpieczne lubuskie
Dyżury aptek
Newsletter
Zezwolenia wytyczne
Weterynaria

STRONA GŁÓWNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wizyt:
952528

 Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian
  
10-02-2015 09:45
apteka internetowa

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że do 22 lutego 2015 r. apteki prowadzące sprzedaż przez internet są zobowiązane do przekazania dodatkowych informacji o prowadzonej działalności.
Zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 8 lutego 2015 r. wprowadzonymi w życie ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz.28).

Mając na uwadze artykuł 6 ww. ustawy, podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny, jeżeli prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, ma obowiązek zgłosić po raz pierwszy do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, informacje, o których mowa w art. 68 ust. 3b ustawy Prawo farmaceutyczne.

Informacje zawarte w art. 68 ust. 3b ustawy Prawo farmaceutyczne obejmują:

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego;

3) nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana;

4) adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punk apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych;

5) numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;

6) datę rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 3.

Podmioty prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych zobowiązane są do złożenia informacji do 22 lutego 2015 r. 
  czytany: 12201

27-01-2015 13:00
PRACA GIF

WW związku z prowadzonym w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym naborem na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru, informuje o naborze na terenie całego kraju na wskazane stanowisko. Oferta ważna jest do dn. 10 lutego br.
Jeśli:
• szukacie Państwo stałej pracy, która ma być także Waszą pasją,
• zamierzacie rozwijać się w obszarze kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem, produktami leczniczymi,
• lubicie pracować indywidualnie i w zespole,
• ważny jest dla Państwa rozwój zawodowy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
• zależy Państwu na stabilnych warunkach zatrudnienia

Szczegółu oferty znajdują się pod adresem https://www.gif.gov.pl/pl/urzad/praca-i-praktyki-w-gif/wolne-stanowiska-pracy/559,Wolne-stanowiska-pracy.html

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (https://www.gif.gov.pl), gdzie można zapoznać się z aktualnie prowadzoną rekrutacją.

 

https://www.gif.gov.pl/pl/urzad/praca-i-praktyki-w-gif/wolne-stanowiska-pracy/559,Wolne-stanowiska-pracy.html 
  czytany: 12415

28-08-2013 00:00
Formularz zgłoszenia działania niepożądanego leku

Wniosek do pobrania

Wypełniony należy wysłać na poniższy adres:

WYDZIAŁ MONITOROWANIA
NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW
LECZNICZYCH

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa
tel. (22) 49 21 301
faks (22) 49 21 309 
  czytany: 19466

27-08-2013 15:00
ZBIERANIE LEKÓW

Szanowne Państwo!

Umieszczam  listę aptek  objętych selektywnym systemem zbierania przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców. 

Jeśli apteka zbiera przeterminowane leki, a nie została uwzględniona na ww. wykazie proszę o wypełnienie poniższej ankiety:

LINK DO ANKIETY
                                                                                  

 

Adam Chojnacki
 Lubuski Wojewódzki 
 Inspektor Farmaceutyczny
 w Gorzowie Wlkp.

  


 zbieranie_lekow_2014.pdf 
  czytany: 20805

13-05-2013 00:00
Wzory zapotrzebowań

W załączniku wzór zapotrzebowań na zakup:

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych w aptece ogólnodostępnej
podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Środków odurzających I-N, II-N oraz Środków psychotropowych II-P
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te Środki lub substancje  zapotrzebowanie.doc

 zapotrzebowanie.pdf

 Zap_narkotyki_psychotropowe.pdf 
  czytany: 20533

15-04-2013 00:00
Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych - 2013

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia poz. 15 z 12 kwietnia 2013 roku -
obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie
ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=2161A861A6F612DD54BA1BD2B7BBD349?year=2013&act=15 
  czytany: 20791

02-04-2013 00:00
Dział farmacji szpitalnej

Szanowni Państwo

Umieszczone pliki są wzorami formularzy przeznaczonymi dla podmiotów składających wniosek o utworzenie działu farmacji szpitalnej.

Opracował:A.Chojnacki
Zatwierdził: A.Chojnacki
Wprowadził: A.Chojnacki dzial_farmacji_szpitalnej.pdf

 wniosek_dzial_farmacji_szpitalnej.doc 
  czytany: 20922

22-02-2013 00:00
INFORMACJA
Szanowne Państwo!

 


Umieszczam  wzór zawiadomienia oraz protokołu z czynności zabezpieczenia produktów leczniczych zawierających środki odurzające gr. I-N, II-N, substancje psychotropowe  gr. II-P, III-P, IV-P oraz prekursorów kategorii 1  do wykorzystania. 

                                                                        
                                                                                                             Adam Chojnacki
                                                                                                             Lubuski Wojewódzki 
                                                                                                             Inspektor Farmaceutyczny
                                                                                                             w Gorzowie Wlkp. zawiadomienie.pdf

 zawiadomienie_.doc 
  czytany: 21320

02-01-2013 00:00
INFORMACJE
Szanowne Państwo!

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012r. poz. 1506). Umieszczam  wzór wniosku o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „RpW”.
 
                                                                                                             Adam Chojnacki
                                                                                                             Lubuski Wojewódzki
                                                                                                             Inspektor Farmaceutyczny
                                                                                                             w Gorzowie Wlkp. wniosek.doc 
  czytany: 21761

27-06-2012 00:00
INFORMACJE

Szanowne Państwo!
Umieszczam  wzór protokołu z czynności zabezpieczenia produktów leczniczych zawierających środki odurzające gr. I-N, II-N, substancje psychotropowe  gr. II-P, III-P, IV-P oraz prekursorów kategorii 1  do wykorzystania.


Zatwierdził:
mgr farm. A.Chojnacki PROTOKOL.doc      DOC

 PROTOKOL.pdf      PDF 
  czytany: 23086

Drukuj   

  

Farmacja Gorzów

tworzenie stron internetowych